Opplæringskontoret

Hvorfor bli lærling hos Kigok?

 • Regelmessige veiledningsmøter i bedriften
 • Eksamensforberedende kurs for lærlinger uten relevant skolebakgrunn
 • 33 % rabatt på alle kurs gjennom Kigok
 • Tilbud om hospitering i utlandet
 • Lærlingsamlinger
 • Tur til AquaNor og Norfishing for lærlinger i marine fag

Opplæringskontoret hjelper ungdom med å få læreplass og bedrifter med å skaffe lærlinger.

Opplæringskontoret
12.04.201612:24 seria demo

Bli lærling!

Kigok samarbeider med næringslivet i Salten om fagopplæring til medlemmer i opplæringskontoret. De fleste bedriftene og lærlingene er i marine fag, med akvakultur som det største lærefaget. Kigok har også medlemsbedrifter som gir fagopplæring innenfor fiske og fangst, sjømatproduksjon, motormannfaget og matrosfaget.

Andre medlemsbedrifter utdanner blant annet helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, IKT servicemedarbeidere, industrimekanikere, faglaboranter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, elektrikere og salgsmedarbeidere. 

Vårt mål er å tilby opplæring i alle lærefag som er relevant for medlemsbedriftene.

Våre medlemsbedrifter

Våre lærlinger og medlemsbedrifter får jevnlig og systematisk oppfølging og veiledning gjennom besøk på arbeidsplassen og via den elektroniske plattformen OLK-web.

Alle lærlinger har egen plan for opplæringen. For å sikre god kvalitet på våre tjenester har vi et kvalitetssystem som er godkjent av Bureau Veritas. Dette gir oss rett til å utdanne maritime lærlinger i henhold til krav i STCW- konvensjonen.

Våre kvalitetesmål

, click to open in lightbox

Kigok har kontor på Inndyr, Gildeskål og i Nordfold, Steigen.

Kigok er sertifisert av Bureau Veritas for oppfølging av lærlinger etter STWC-konvensjonen.

 • Lærlinger får tilbud om kurs i Kigok til redusert pris.
 • Tilbud om faglige og sosiale samlinger hvert år.
 • Kigok arrangerer tur for lærlinger til oppdrettsmessa AkvaNor annenhvert år.
 • Lærlinger i Kigok kan hospitere i andre bedrifter nasjonalt og internasjonalt
 • Lærlinger i Kigok har jevnlige veiledningssamtaler med Kigok og egen instruktør