<< Gå tilbake til kurs

Bærekraftig utvikling i barnehager – 30 studiepoeng

Jobber du med barn og vil styrke din kompetanse innen bærekraft? Dette studiet gir deg ferdigheter til å arbeide med bærekraftig utvikling i barnehagen.

Utdanningen gir deg kompetanse innen pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen, spesielt tilpasset aldersgruppen 1-6 år.

Kategori:

Gjennom studiet lærer du hvordan du kan skape bærekraftige læringsprosesser og lekearenaer som oppfordrer til engasjement og utforskertrang hos barn – og som lærer dem å reflektere og handle etisk og miljøbevisst.

I løpet av studiet lærer du blant annet om :

  • Hva bærekraft er
  • Hva bærekraftskompetanse innebærer
  • Prosjekt som arbeidsmetode
  • Bærekraftige lek- og læringsarenaer
  • Barn som aktører for bærekraft

Etter endt utdanning vil du ha opparbeidet deg kompetanse til å arbeide med bærekraftig utvikling i barnehagen, tilpasset aldersgruppen 1-6 år.

Denne utdanningen er særlig aktuell for ansatte i barnehage: barne- og ungdomsarbeidere, barnehageassistenter, barnehagelærere- og styrere. Den kan også være aktuell for ansatte i skole og SFO: SFO-ledere, baseledere, pedagoger på SFO, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og lærere.