<< Gå tilbake til kurs

Fastmontert hydraulisk kran G20

kr11,000.00

Vårt G20-kurs er for alle som skal bli fører av fastmontert hydraulisk kran. Kurset gjennomføres som fjernundervisning, der teoridelen (modul 2) tas på nett. Den praktiske gjennomgangen (modul 3) gjennomføres etter avtale med deg.

Kurset forutsetter sertifisert G11 Løfteredskap (stropp og anhuker).

Vår fjernundervisning må ikke forveksles med Skype eller ulike webinarløsninger. Dette er en fullblods løsning med interaksjon mellom instruktør og kursdeltakere, strømmet i full HD-kvalitet fra et av våre studioer.

Fastmontert hydraulisk kranførerkurs – innhold:

Teoretisk grunnopplæring for G20 fastmontert hydraulisk kran etter kravet til modul O-G20 F (Basert på tidligere fagplan F-3089 fra KUF).
Grunnleggende praktisk opplæring på fastmontert hydraulisk kran, modul 3.

Den teoretisk opplæring avsluttes med eksamen.

Opptakskrav:

Du må ha gjennomført og bestått:

  • Modul 1 – arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
  • Modul 2.3 – G11 Løfteredskap.

Eller inneha ett av følgende kranførerbevis:

  • G2 tårnkranførerbevis
  • G3 portalkranførerbevis
  • G4 bro-/traverskranførerbevis

For å kunne operere en fastmontert hydraulisk kran på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.

Lengde:

20 skoletimer.

Formål:

Hensikten med opplæringen er å gi førere av fastmonterte hydrauliske kraner den nødvendige teoretiske grunnopplæringen i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Utdanningsløp kranfører G20:

Kranføreropplæringen består av fem moduler:

Modul 1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (teori).
Modul 2.3 G11 Løfteredskap.
Modul 2.8 G20 Fastmontert hydraulisk kran (teori).
Modul 3 grunnleggende praktisk opplæring G20 (praksis).
Modul 4 praktisk kjøreopplæring (praksis).

Modul 4 kan gjennomføres i bedrift ved bruk av Kurs og Sikkerhet sin fadderordning. De som ikke har mulighet til dette, kan delta på et av Kurs og Sikkerhet sine praksiskurs.

Opplæringen avsluttes med oppkjøring. Bestått praktisk prøve vil danne grunnlag for utstedelse av kompetansebevis.

Viktig informasjon:

Prisen gjelder for modul 1, modul 2.8 og modul 3.
Det koster ekstra for modul 4 samt oppkjøring. Dersom instruktøren skal reise ut til kunden vil det tilkomme en reisekostnad. Denne kostnaden faktureres etter statens satser og medgått kjøretid.

Registrering 21/05/2024
Varighet 2
Startdato/klokkeslett - dag 1 22/05/2024 8:30 am
Sluttdato/klokkeslett - dag 1 22/05/2024 4:00 pm
Startdato/klokkeslett - dag 2 23/05/2024 8:30 am
Sluttdato/klokkeslett - dag 2 23/05/2024 4:00 pm
Plassering Digitalt
Lunsj Nei
Bindende registrering? Ja