<< Gå tilbake til kurs

HR og personalutvikling

Sammenlignende europeisk politikk studerer de politiske systemers utvikling over tid i Europa, med vekt på hva som kan forklare variasjonene landene imellom.

Kategori:

Emner

Emne 1: HR og organisasjoner (15 studiepoeng)
Emne 2: Rekruttering og personalutvikling (15 studiepoeng)
Emne 3: Personalledelse (15 studiepoeng)
Emne 4: Arbeidsrett (10 studiepoeng)
Emne 5: Prosjektoppgave (5 studiepoeng)

Totalt 60 studiepoeng

Oppstart

Antatt oppstart i 2024.

Hvem passer utdanningen for

HR og personalutvikling er en høyere fagskolegrad som dekker et behov i alle bransjer og næringer. Utdanningen retter seg mot personer med interesse for en stilling og yrkesutøvelse innen HR og personalutvikling, som er et viktig yrkesområde uansett hvilken industri eller bransje man opererer i. Vårt mål er å gi studentene en dagsaktuell og framtidsrettet tilnærming til HR og personalutvikling, hvor de praktiske komponentene ved yrket står i sentrum.

Aktuelle stillinger etter endt utdanning er personalmedarbeider, personaladministrator, butikksjef, daglig leder, kontorleder, administrasjonsleder, rådgiver, arbeid innen senterledelse- og administrasjon, franchisetaker, eller funksjoner tilknyttet annet administrativt arbeid.

Det er i dag et stort innslag av personer som innehar en fagskolegrad som ønsker å utvide og utvikle sin utdanning med spesifikk kompetanse innen HR og personalutvikling. Det er uttrykt fra bransjen et stort behov for økt kompetanse innen denne utdanningen i kombinasjon med annen merkantil fagskoleutdanning.

Utdanningen passer for deg som har fagskolegrad innen merkantile utdanninger, som for eksempel Administrasjonsledelse.

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

Organisering

Studiet er organisert med faste samlinger.

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng.
Total studiebelastning er 1500 timer.

Opptakskrav

Opptakskrav er fagskolegrad innen merkantile utdanninger, som for eksempel Administrasjonsledelse. Alternativt kan realkompetansevurdering foretas hvor søker har relevant arbeidserfaring innen administrasjon, økonomi, personal, prosjekt, kontor, så som fagbrev og annet.

Arbeidserfaring må være dokumentert i form av bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Generelle bestemmelser for opptak finnes i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland kapittel to (se lovdata.no).

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål med høyere fagskolegrad i HR og personalutvikling.

Studieplan

Kommer snart.