<< Gå tilbake til kurs

IT, digitalisering og robotisering

Fagskolen Rogaland tilbyr i dag utdanningen IT, digitalisering og robotisering. Studiet bygger videre på fagbrev innen IKT og andre relevante fagområder og er ment for de som ønsker å utvikle seg og å oppnå økt kompetanse.

Kategori:

Emner

Emne 1: Digitalisering (10 studiepoeng)
Emne 2: HMS og industriell styring (6 studiepoeng)
Emne 3: Robotisering (10 Studiepoeng)
Emne 4: Konsekvenser av digitalisering og robotisering (4 Studiepoeng)

Totalt 30 studiepoeng

Oppstart

Oppstart er februar 2024.

Hvem passer utdanningen for

For deg som ønsker fagkunnskap om prototyping, materialteknologi, automasjon, digitalisering og styring er viktige element for industrien, og er en integrert del av arbeidsdagen for mange bedrifter.

Formålet med utdanningen er å gi arbeidstakere i produksjonsindustri, gründer- og teknologibedrifter eller andre virksomheter kompetanse og innsikt til å vurdere mulighetene for ny teknologianvending.

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

Organisering

Studiet vil bli lagt opp som nett- og samlingsbasert. Opptak av nettundervisningen vil bli lagt tilgjengelig for studentene i etterkant.

Til hvert emne vil det være innleveringsoppgaver som kan løses individuelt og i grupper. Oppgavene kan rettes mot egen bedrift. Emnene blir avsluttet med eksamen.

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og gjennomføres over 2 semestre deltid over 1 år.
Total studiebelastning er 750 timer over 2 semestre.

 

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen digitalisering og automatisering av industrielle arbeidsprosesser
 • Har innsikt i relevant regelverk for arbeidsmiljø og HMS, standarder for informasjonslagring og utveksling og krav til kvalitet
 • Har kunnskap om bransjer og yrkesfelt der bruk av digitale verktøy, styring av industrielle arbeidsprosesser og bruk av industriroboter vil være aktuelle
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap ved å bli kjent med koding/programmering samt metoder og teknologi for å styre utstyr som brukes i industrielle arbeidsprosesser
 • Forstår hvilken betydning ny teknologi basert på digitalisering og automatisering/robotisering vil ha i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

 • Kan anvende digital kompetanse for løse praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kan anvende digitale verktøy, koding og finne informasjon og fagstoff knyttet til hvordan digitalisering kan brukes til å endre industrielle arbeidsprosesser
 • Kan kartlegge og vurdere om digital teknologi kan være nyttig for å løse problemstillinger knyttet til effektivisering og forbedring av kvalitet i industrielle arbeidsprosesser

Generell kompetanse

 • Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og hvordan disse påvirkes ved innføring av ny digital teknologi
 • Har en etisk grunnholdning knyttet til digitalisering av industrielle arbeidsprosesser
 • Kan utføre programmering ut fra virksomhetens faglige mål og behov
 • Kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av yrkesdisipliner, samt med eksterne målgrupper
 • For å utveksle digital kompetanse og erfaringer knyttet til det å ta i bruk digital teknologi
 • Kan utvikle forbedrede arbeidsmetoder, produkter og tjenester for virksomheter med sin digitale kompetanse