<< Gå tilbake til kurs

Kreftomsorg og lindrende pleie

Med spesialkompetanse i kreftomsorg og lindrende pleie blir du en viktig ressurs for alvorlig syke og døende. Du lærer å gi omsorg og støtte til pasienter og deres pårørende. Du vil også få opplæring i hvordan du skaper trygge relasjoner til pasienter og pårørende som er i en livskrise.

PS. DET ÅPNES FOR Å SØKE PÅ LEDIGE PLASSER NÅR SAMORDNA OPPTAK ÅPNER FOR RESTPLASSER 31 MAI. DS

Kategori:

Kreftomsorg og lindrende pleie, gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom og vil lede til økt forståelse for arbeid i pleie og omsorgssektoren. Studiet handler om kreft, utbredelse, behandling og sen effekter av kreftbehandling. Målet er å utdanne yrkesutøvere som ivaretar fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke. Utdanningen legger til grunn forståelse for sorg- og krisereaksjoner, mot til og erfaring i å samtale med alvorlig syke og deres pårørende, kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende. Med denne kompetansen kan du gi et viktig bidrag til å styrke et faglig godt tilbud i den kommunen eller det sykehuset du arbeider på. Utdanningen er direkte anvendbar i arbeidet med kreftsyke pasienter og pasienter i livets siste fase.

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse og oppvekstfag 10 stp
  • Kreftsykdommer og behandlingsformer 7 stp
  • Rehabilitering/habilitering og lindrende omsorg 12 stp
  • Organisering, system og ledelse 7 stp
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt 9 stp
  • Praksis 15 stp

NB: Dette studiet er finansiert av Nordlands fylkeskommune og gjelder studenter i Nordland fylke. Velg studiested Bodø når dere søker på opptak.