<< Gå tilbake til kurs

Lek og laring med digitale verktoy i bhg

Jobber du med barn og vil styrke din kompetanse om barnehagens digitale praksis? Dette studiet lærer deg å benytte ulike digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet.

Kategori:

Utdanningen gir deg kompetanse til å kunne arbeide med digitale verktøy i barnehagen, tilpasset aldersgruppen 1-6 år. Du vil få kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til bruk av digitale verktøy, samt hvordan du kan vurdere verktøyenes relevans og egenhet.

Videre lærer du å legge til rette for utforskende og skapende lek og læring gjennom ulike digitale verktøy. Studiet gir en innføring i alt fra pedagogiske apper og spill til koding og programmering for barn.

I løpet av studiet lærer du blant annet om:

 

  • Digital praksis i barnehagen
  • Digital dømmekraft og etikk
  • Lek- og læringsprosesser
  • Prosjektarbeid i barnehagen

Etter endt utdanning vil studenten ha konkrete verktøy og metoder for å uføre pedagogisk arbeid med digitale verktøy i barnehagen.

 

Dette studiet er særlig relevant for ansatte i barnehage: barne- og ungdomsarbeidere, barnehageassistenter, barnehagelærere- og styrere. Den kan også være aktuell for ansatte i skole og SFO: SFO-ledere, baseledere, pedagoger på SFO, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og lærere.

Studiet går over ett år med ukentlige samlinger på ettermiddags/kveldstid. All undervisning foregår digitalt.