<< Gå tilbake til kurs

Logistikkoordinator

I denne utdanningen vil du lære om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt og Supply Chain Management.

Du lærer også om lover og regler som er relevant for bransjen og får en grunnleggende forståelse om bedriftsøkonomisk teorier og digitaliseringsprosesser.

Du kan lese mer om innholdet i emnene lenger ned på siden.

Kategori:

Studiet består av følgende fag:

  • Grunnleggende logistikk (7,5 stp)
  • Innkjøp og forhandling (7,5 stp)
  • Økonomistyring (7,5 stp)
  • Bærekraft (7,5 stp)
  • Samferdsel og transportteknikk (7,5 stp)
  • Digitalisering og endringsledelse (7,5 stp)
  • Logistikk i verdikjeden (15 stp)

Studiet er i regi av Folkeuniversitetets fagskole. Oppstart høst 2023

Studiet koster kr 3550 pr semester (semesteravgift inkludert). Utgifter til bøker kommer i tillegg.

NB: gjelder studenter i Nordland fylke. Velg studiested Bodø.

Undervisningen foregår i hovedsak digitalt, med samlinger på ditt lokale studiesenter. Enkelte fysiske samlinger må påregnes. Disse samlingene vil være på Inndyr, Ørnes, Beiarn og Misvær.