Tilbake til kurskalenderen

Oksygenkurs – Bedriftsinternt

kr35,000.00

Pakke dekker inntil 10 deltagere. Utover dette påløper 3500,- per pers. Endelig opptelling blir gjort etter gjennomført kurs. Dato settes etter avtale.

Kategori:

Dette kurset går inn på, og dekker nødvendig kompetanse for «Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.». Målet for kurset er at deltagerne skal lære å bruke oksygen på en sikker måte. En skal kjenne til risikoen ved bruk av oksygen og hvordan en unngår farlige situasjoner. Videre skal deltagerne bli kjent med regulatorer og doseringssystem, samt forstå viktigheten av tilstrekkelig sikring og tilsyn. Kurset tilfredsstiller lovens krav til brukernes grunnleggende kompetanse.

Kurset går over en dag. Kursdokumentasjon er gyldig i fem år. Kurs/Kompetansebevis.

Hær kan du bestille bedriftsinternt oksygenkurs for din bedrift, med en minstepris på 35 000,- som dekker inntil 10 deltagere. Deltagelse utover dette vil bli belastet med ytterligere 3 500,-. Maks antall deltagere er 20 stykk, endelig opptelling blir gjort etter gjennomført kurs.

Dato settes etter avtale.

Registrering01/01/2022
Varighet1
Startdato/klokkeslett - dag 101/01/2022 12:00 am
Sluttdato/klokkeslett - dag 131/12/2022 12:00 am
Instruktør
PlasseringOnline
LunsjNei
Bindende registrering?Ja
Nødvendig utstyr