<< Gå tilbake til kurs

Psykisk helsearbeid

Gjennom utdanningen lærer du å gi god omsorg til denne pasientgruppen. Du får en kompetanseheving som kan tas direkte i bruk i din arbeidshverdag og faglig påfyll som gir deg økt trygghet når du skal iverksette tiltak for pasienter med psykiske lidelser.

PS. DET ÅPNES FOR Å SØKE PÅ LEDIGE PLASSER NÅR SAMORDNA OPPTAK ÅPNER FOR RESTPLASSER 31 MAI. DS

Kategori:

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer deg for arbeid med mennesker med ulike psykiske lidelser. Studiet har fokus på psykisk helse og tiltak for mennesker med psykiske lidelser. Det kvalifiserer deg til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialhelsetjenesten. Gjennom utdanningen lærer du å gi god omsorg til denne pasientgruppen. Brukerens kompetanse og selvbestemmelse er sentralt i utdanningen hvor brukerens erfaringer, utfordringer og ressurser, hverdagsliv, kommunikasjon og relasjoner vektlegges.

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag 10 stp
  • Forståelsen av psykisk helsearbeid 7 stp
  • Teorier og arbeidsmåter, relasjonskompetanse og psykososialt arbeid 12 stp
  • Organisering og ledelse 7 stp
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt 9 stp
  • Praksis 15 stp

NB: Dette studiet er finasiert av Nordlands fylkeskommune og gjelder studenter i Nordland fylke. Velg studiested Bodø når dere søker på opptak.