Tilbake til kurskalenderen

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (STCW)

kr15,000.00

Kategori:
BESKRIVELSE

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip er beregnet for mannskap på:
a. lasteskip med lengde (L) under 24 meter
b. lasteskip med bruttotonnasje under 500
c. lasteskip i fartsområder til og med liten kystfart
d. passasjerskip med passasjersertifikat for 12 eller færre passasjerer

MÅL:
Sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten og hindre forurensning under driften av skipet. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

FREKVENS:
Gyldig 5 år. Hvis kompetansen er utgått, må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig ferdighetssertifikat eller kurs. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på nytt kurs.

MYNDIGHETSKRAV:
Emnene tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

INNHOLD:
Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø
Forebyggende brannvern og brannslokking
Personlige redningsteknikker
Grunnleggende førstehjelp

FORKUNNSKAPER
Det er ingen krav til forkunnskap for å delta på dette kurset
VARIGHET
Kurset skal gjennomføres på minimum 35 timer
En kursdag skal være på max.10 undervisningstimer.
MÅLGRUPPE
Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip er beregnet for mannskap på:
a. lasteskip med lengde (L) under 24 meter
b. lasteskip med bruttotonnasje under 500
c. lasteskip i fartsområder til og med liten kystfart
d. passasjerskip med passasjersertifikat for 12 eller færre passasjerer
Registrering10/02/2022
Varighet4
Startdato/klokkeslett - dag 114/02/2022 9:00 am
Sluttdato/klokkeslett - dag 114/02/2022 5:00 pm
Startdato/klokkeslett - dag 215/02/2022 9:00 am
Sluttdato/klokkeslett - dag 215/02/2022 5:00 pm
Startdato/klokkeslett - dag 316/02/2022 9:00 am
Sluttdato/klokkeslett - dag 316/02/2022 5:00 pm
Startdato/klokkeslett - dag 417/02/2022 9:00 am
Sluttdato/klokkeslett - dag 417/02/2022 5:00 pm
Instruktør
PlasseringHammarskolten 10, 8012 Bodø
LunsjJa
Bindende registrering?Ja
Nødvendig utstyr