Tilbake til kurskalenderen

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering 10t (SMS 10t)

kr6,000.00

Kategori:
BESKRIVELSE
Oppdateringskurs for folk som innehar gyldig kursbevis fra «Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip».

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip er beregnet for mannskap på:
a. lasteskip med lengde (L) under 24 meter
b. lasteskip med bruttotonnasje under 500
c. lasteskip i fartsområder til og med liten kystfart
d. passasjerskip med passasjersertifikat for 12 eller færre passasjerer

MÅL:
Sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten og hindre forurensning under driften av skipet. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

FREKVENS:
Gyldig 5 år. Hvis kompetansen er utgått, må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig ferdighetssertifikat eller kurs. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på nytt kurs.

MYNDIGHETSKRAV:
Emnene tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

INNHOLD:
Forebyggende brannvern og brannslokking
Personlige redningsteknikker
Grunnleggende førstehjelp

FORKUNNSKAPER
Krav til forkunnskap er gjennomført kurs i sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip eller annen godkjent sikkerhetsopplæring. Hvis kompetansen er utgått, må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig ferdighetssertifikat eller kurs. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på nytt kurs.
VARIGHET
Kurset skal gjennomføres på minimum 10 timer
En kursdag skal være på max.10 undervisningstimer.
MåLGRUPPE
Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip er beregnet for mannskap på:
a. lasteskip med lengde (L) under 24 meter
b. lasteskip med bruttotonnasje under 500
c. lasteskip i fartsområder til og med liten kystfart
d. passasjerskip med passasjersertifikat for 12 eller færre passasjerer
Registrering11/03/2022
Varighet1
Startdato/klokkeslett - dag 117/03/2022 8:15 am
Sluttdato/klokkeslett - dag 117/03/2022 4:15 pm
Instruktør
PlasseringHammarskolten 10, 8012 Bodø
LunsjJa
Bindende registrering?Ja
Nødvendig utstyr