<< Gå tilbake til kurs

Veiledning i interkulturelt perspektiv

Veiledning i interkulturelt perspektiv er et studium som gir formell kompetanse i veiledning i en tverrkulturell kontekst i utdanning og yrke.

Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i sitt arbeid.

Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester der språklige og kulturelle forskjeller spiller inn.

Søknadsfrist:
Kategori:

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester der språklige og kulturelle forskjeller spiller inn.

Utenlandsopphold

Dette er et studieprogram som ikke har utveksling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

  • Har inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i et interkulturelt perspektiv
  • Har inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i interkulturell samhandling

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

  • Kan planlegge, organisere, lede, gjennomføre og evaluere veiledningssamtaler individuelt og i gruppe der engelsk blir benyttet i samtalen
  • Kan bruke veiledningsprosessen som en pedagogisk og faglig lærings- og utviklingsprosess i samspill med studenter/veisøkere med interkulturell bakgrunn

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • Kan analysere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen i tråd med faglige og etiske krav og retningslinjer

Videre utdanning

Studiet er et frittstående emne på masternivå, og kan søkes innpasset i masterløp.

Samlinger

3 hele samlingsdager

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende, og i tillegg Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1, Yrkesfaglig veiledning 1 eller annet veiledningsstudium med minimum 10 studiepoeng