Referanser

Kigok har gjennom årene samarbeidet med næringslivet, offentlige institusjoner og FoU-institusjoner om et mangfold av prosjekt.

03.04.201816:21 Heidi Meland

Ta kontakt med Kigok for referanser på ulike områder, og sjekk oppsummeringa på

, click to open in lightbox