L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Rekruttering av barn og unge

Rekruttering til marine næringer har vært ei hovedsatsing i alle år, og startet med jenteleir i 1997. Jenteleiren er blitt til Marincamp for ungdom.

12.04.201612:22 seria demo

Sjømatdilla - en variant av Sprelsk mat, der elever på videregående restaurant- og matfag og barne- og ungdomsfag som får kurset Fiskesprell for å introdusere barnehagebarn til tilbereding og servering av sjømat. Prosjektet tar etter hvert sikte på å involvere lærerskolestudenter i samarbeid med kommende assistenter i skole og barnehage.

Fra hav til gaffel - et tilbud til ungdomsskoleelever og elever fra restaurant- og matfag som samarbeider med profesjonell kokk for å hente råvarer og tilberede sjømat. Maten blir servert lokalt. Målet er å stimulere undom til å lage og spise mer sjømat.

Marin innovasjonscamp - en camp for 8. og 9. klasser i Salten for å utvikle nye og originale løsninger på utfordringer i havbruksnæringa. I 2017 fikk deltakerne følgende utfordringer:
1. Finne en miljøvennlig metode for å hindre lus i å slå seg ned på laksen, eventuelt fjerne lus på en miljøvennlig måte.
2. Finne løsninger som reduserer eller tar bort den fysiske belastningen for de som jobber med stamfisk, uten at fisken stresses unødig eller blir skadet under arbeidet og at jobben blir gjort minst like fort som før.
3. Lage retter med laks, torsk, sei og kveite ved hjelp av utdelte råvarer, veiledning/hjelp fra kokk og oppskrifter fra internett.
Marin innovasjonscamp blir arrangert i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, og ny camp gårt av stabelen i juni 2018 med 177 deltakere.

Marincamp for ungdom - ei hel uke med aktiviteter og opplevelser innenfor fiskeri, oppdrett og naturbasert friluftsliv, for å inspirerer og motivere ungdom til å søke utdanning og yrke innen for marine næringer.

Fiskerimesse på Halsa - et tradisjonet prosjekt for 10.klassinger fra Meløy og Rødøy for å bli kjent med lokalt næringsliv og arbeidsmuligheter. Sammen med en "los" besøker grupper av elever og lærere fiskebåt, smoltanlegg, matfiskanlegg, norbøteri og fôrprodusent, der de får et innblikk i arbeidshverdagen på ulike arbeidsplasser.Sprelsk mat på alle fat - dette er et tilbud til elever på videregående skole i restaurant- og matfag og barne- og ungdomsarbeider. Elevene gjennomfører kurset Fiskesprell og formidler det de har lært til barnehagebarn. Sammen med profesjonell kokk lager de mat med råvarer fra havet

Havbruksdager - Kigok inviterer deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger til en introduksjon til fiskeri og oppdrett, som er helt fremmed for mange innvandrere. Havbruksdagene avsluttes med kurs i tilbedreding av fiskeretter, som blir servert for familiene og andre inviterte.Marin innovasjonscamp - Kigok samarbeider med Ungt Entreprenørskap og inviterer ungdomsskoleelever for å løse problemstillinger presentert av lokale bedrifter knyttet til marine næringer. Elevene arbeider i grupper for å løse oppgavene, som blir vurdert av en jury og premiert.

Skolekonkurranse - Høsten 2017 ble det gjennomført et pilotprosjekt for skolekonkurranser i akvakultur, for å teste om dette faget kan egne seg for konkurranser, jf. Worldskills. Både elever og lærere opplevde konkurransen som faglig og sosialt vellykket, og viktig å videreføre i 2018.