Rekruttering av barn og unge

Rekruttering til marine næringer har vært ei hovedsatsing i alle år, og startet med jenteleir i 1997. Jenteleiren er blitt til Marincamp for ungdom. Både store og små får dessuten tilbud om mange forskjellige aktiviteter som skaper interesse og entusiasme for sjømat og marine næringer.

12.04.201612:22 seria demo

Sjømatkalas på 1-2-3 - sjømatprosjekt for å stimulere til økt konsum av sjømat blant ungdom. Alle førsteklasseelever på Meløy videregående skole får sjømatkurs med profesjonelle kokker. Målet er å lære seg å tilberede sunne og gode sjømatretter som de bruker i dagliglivet.

Sjømat for kokkespirer - et samarbeidsprosjekt med Restaurant- og matfag ved Bodø videregående skole for å styrke rekruttering til disse fagene. Kigok sitt bidrag i prosjektet var tilrettelegging for og tilbereding av sjømat sammen med besøkende ungdomsskoleelever og profesjonell kokk.

Friluftsskole - for barn og unge som vokser opp på kysten er friluftslivet uløselig knyttet til bruken av fjæra og sjøen, og Kigok arrangerer derfor friluftsskole med fiske, kajakkpadling, matlaging og andre aktiviteter i det marine miljøet.

Aqua Nor - Hvert år tar Opplæringskontoret i Kigok med seg lærlingene til fiskerimesse eller oppdrettsmesse i Trondheim. Der får de innblikk i siste nytt innenfor teknologi i marine næringer, og får knytte kontakter med andre i eget yrke.

Ambassadørseminar - Kigok trenger ambassadører til å være med på prosjekt med barn og unge. Vi inviterer derfor elever og lærlinger som er motivert for rekrutteringsarbeid til seminar, der de får opplæring i presentasjonsteknikk og "motiverende salg".

Skole NM - Kigok har sammen med Nordland fylkeskommune og de videregående skolene utviklet et konsept for skolekonkurranser i akvakultur. Det første norgesmesterskapet ble gjennomført på Inndyr vårten 2019, og blir videreført på Val videregående skole i 2020. 

Sprelsk mat og Sjømatdilla - her får elever på videregående restaurant- og matfag og barne- og ungdomsfag kurset Fiskesprell for å introdusere barnehagebarn til tilbereding og servering av sjømat. Kigok tar etter hvert sikte på å involvere lærerskolestudenter i samarbeid med kommende assistenter i skole og barnehage.

Fra hav til gaffel - et tilbud til ungdomsskoleelever og elever fra restaurant- og matfag som samarbeider med profesjonell kokk for å hente råvarer fra oppdrettsanlegg og på fiske med fiskebåt, få fisken på land og til kjøkkenet og tilberede sjømat. Maten blir servert lokalt. Målet er også her å stimulere ungdom til å lage og spise mer sjømat.

Marin innovasjonscamp - en camp for 8. og 9. klasser i Salten for å utvikle nye og originale løsninger på utfordringer i havbruksnæringa. Deltakerne har fått mange utfordringer:
- Hvordan fjerne lakselus i merdene etter avlusing?
- Finne ut hva utrangert oppdrettsmateriell kan brukes til.
- Finne ut hva utgytt stamfisk kan brukes til.
- Hvordan redusere bruken av plastposer?
- Hvordan sortere smolt på en mer skånsom måte?
- Hvordan redusere utslipp fra laksenmerder i sjøen?
Marin innovasjonscamp blir arrangert i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, og veksler mellom Nord- og Sør-Salten.

Marincamp for ungdom - ei hel uke med aktiviteter og opplevelser innenfor fiskeri, oppdrett og naturbasert friluftsliv, for å inspirerer og motivere ungdom til å søke utdanning og yrke innen for marine næringer.

Fiskerimesse på Halsa - et tradisjonelt prosjekt for 10.klassinger fra Meløy og Rødøy for å bli kjent med lokalt næringsliv og arbeidsmuligheter. Sammen med en "los" besøker grupper av elever og lærere fiskebåt, smoltanlegg, matfiskanlegg, norbøteri og fôrprodusent, der de får et innblikk i arbeidshverdagen på ulike arbeidsplasser.

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox