Studiesenteret.no

Kigok er medlem i Studiesenteret.no, et nasjonalt utdanningsnettverk av rundt 40 studiesenter i Norge.

04.03.201820:46 Heidi Meland

Studiesenteret.no samarbeider med flere høyskoler og universitet om utdanning for personer som av ulike grunner ikke kan "ligge på campus". Blended og fleksibel læring er stikkord, alt tilrettelagt for læring på ditt lokale studiesenter. I 2018 er følgende studier på menyen: Økonomi, organisasjon og ledelse, innkjøpsledelse og lærerutdanninger. Dessuten tilbyr studiesenteret.no korte kurs gjennom satsinga klimavennlig kompetanse, som blir annonsert frotløpende på vår kursportal. Les mer på studiesenteret.no

, click to open in lightbox