Styret

OKFM og KIG har identiske styrer og avholder felles styremøter.

04.03.201819:17 Heidi Meland

Styremedlemmer i OKFM og KiG etter generalforsamling og årsmøte 2019:

Randi Busch Bøkestad, styreleder

Elin Amalie Rønnåbakk

Thrond Gjelseth

Jørgen Trones Wenberg

Tore Karlsen, lærlingerepresentant

Isabel B. Hansen, ansatterepresentant

Tore Stensland, 1. vara

Johan E Andreassen, 2. vara

Kine Oldervik, vara ansatte