L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Teorikurs for fagbrev

For voksne lærlinger og operatører med lang praksis tilbyr Kigok teorikus for tverrfaglig eksamen.

05.03.201808:43 Heidi Meland

Eksamensforberedende kurs er på 120 til 150 timer. Kursene er samlingsbasert og blir i hovedsak gjennomført på ettermiddag og helg, og i deltakernes lokalmiljø så langt som mulig.

Kigok har arrangert kurs for akvakultur, sjømatproduksjon og industriell matproduksjon for marin sektor, samt enkelte kurs i andre fag som det er behov for hos våre medlemsbedrifter og lokalsamfunn.

I 2018 har Kigok to kurs i akvakultur:

  • Akva settefisk, Salten: Akvakurs med vekt på moderne teknologi i settefiskproduksjonen
  • Akvakultur, Salten

Kandidatene tar en skriftlig tverrfaglig eksamen på sin nærmeste videregående skole.