Teorikurs for fagbrev

For voksne lærlinger og operatører med lang praksis tilbyr Kigok teorikus for tverrfaglig eksamen.

05.03.201808:43 Heidi Meland

Eksamensforberedende kurs er på 120 til 150 timer. Kursene er samlingsbasert og blir i hovedsak gjennomført på ettermiddag og helg, og i deltakernes lokalmiljø så langt som mulig.

Kigok har arrangert kurs for akvakultur, sjømatproduksjon og industriell matproduksjon for marin sektor, samt enkelte kurs i andre fag som det er behov for hos våre medlemsbedrifter og lokalsamfunn.

Våren 2018 avsluttet Kigok to kurs i akvakultur, og startet to nye i oktober:

  • Akva Bodø med 25 deltakere
  • Akva Engavåge med 11 deltakere

Kandidatene tar skriftlig tverrfaglig eksamen på sin nærmeste videregående skole.

, click to open in lightbox