L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Utviklingsprosjekt

Kigok er engasjert i mange ulike utviklingsprosjekt, primært i marin sektor, men også knyttet til lokal samfunnsutvikling.

Utviklingsprosjekt
28.02.201814:26 Heidi Meland

Gildeskål kirkested - fyrtårn i Gildeskål er et forprosjekt for utvikling av det unike kirkestedet i Gildeskål, og retter seg mot formidling av kirkehistorie, trosliv, lokalhistorie og kulturlandskap tilbake til de første bosettingene. Kirkestedet har vært i kontinuerlig bruk i alle år, nå sist dokumentert med utgraving av stolpehull datert tilbake til 255-415 AD. Forprosjektet skal kartlegge utviklingsmuligheter og foreslå tiltak for å øke besøket på kirkestedet og legge grunnlag for vekst i reiselivet i kommunen.

Rekruttering av barn og unge til fiskeri-og havbruksnæringa har vært vår viktigste spydspiss siden etableringa av opplæringskontoret og Kunnskapssenteret på 90-tallet. Det har alltid vært en viktig oppgave for oss å inspirere og motivere barn og unge til å se mulighetene og engasjere seg i eget nærmiljø, og da spesielt i kysten og havet. Kigok har også vært med på mange runder med utviklingsarbeid innenfor oppdrett av laks, torsk, kveite og skjell. Nå har vi daglig ledelse for Algenettverk Nord AS, et nettverk for algedyrkere.

Vi har arbeidet med kompetanseanalyse for ulike virksomheter, organisasjonsutvikling og prosjektledelse for nyetablering, administrative tjenester og større opplæringsprogram for bedriifter og andre virksomheter. Kigok hadde ansvaret for etablering av kommunens introduksjonsprogram for flyktninger før egen flyktningetjeneste var på plass, og hadde også ansvaret for språkpraksis i en femårs-periode.