Utviklingsprosjekt

Kigok er engasjert i mange ulike utviklingsprosjekt, primært i marin sektor, men også knyttet til lokal samfunnsutvikling.

Utviklingsprosjekt
28.02.201814:26 Heidi Meland

Rekruttering av barn og unge til fiskeri-og havbruksnæringa har vært vår viktigste spydspiss siden etableringa av opplæringskontoret og Kunnskapssenteret på 90-tallet. Det har alltid vært en viktig oppgave for oss å inspirere og motivere barn og unge til å se mulighetene og engasjere seg i eget nærmiljø, og da spesielt i kysten og havet.

Kigok har også vært med på mange runder med utviklingsarbeid innenfor oppdrett av laks, torsk, kveite og skjell. Nå har vi daglig ledelse for Algenettverk Nord AS, et nettverk for algedyrkere.

Tørking av fiskeslam. Kigok er prosjektleder i et forprosjekt for å utrede etablering av et sentralt tørkeanlegg for fiskeslam i Glomfjord. Oppdragsgivere er Helgeland Smolt, Nordland Akva, Salten Smolt og Mowi. Målet er å etablere et driftsselskap med ansvar for drift, logistikk og marked, samt finne samarbeidspartnere og beste tilgjengelige teknologi.

Vi har arbeidet med kompetanseanalyse for ulike virksomheter, organisasjonsutvikling og prosjektledelse for nyetablering, administrative tjenester og større opplæringsprogram for bedriifter og andre virksomheter. Kigok hadde ansvaret for etablering av kommunens introduksjonsprogram for flyktninger før egen flyktningetjeneste var på plass, og hadde også ansvaret for språkpraksis i en femårs-periode.

Gildeskål kirkested - fyrtårn i Gildeskål er et forprosjekt for utvikling av det unike kirkestedet i Gildeskål, og retter seg mot formidling av kirkehistorie, trosliv, lokalhistorie og kulturlandskap tilbake til de første bosettingene. Kirkestedet har vært i kontinuerlig bruk i alle år, nå sist dokumentert med utgraving av stolpehull datert tilbake til 255-415 AD. Forprosjektet har kartlagt utviklingsmuligheter og foreslått tiltak for å øke besøket på kirkestedet og legge grunnlag for vekst i reiselivet i kommunen. Hovedprosjektet er igang, og prosjektleder er tilsatt.

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox