Hva er Kigok?

Kigok består av Kunnskapssenteret i Gildeskål (KiG) og opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland (OKFM). Siden 90-tallet har Kigok vært et ressurssenter for opplæring og utviklingsarbeid for marin sektor og lokalsamfunn.


Vi har et bredt kompetanseområde, der vårt gode samarbeid blant annet sikrer arbeidskraft med god kompetanse til mange bedrifter igjennom lærlingeprogrammet i opplæringskontoret. Kigok utfører også prosjektarbeid igjennom hele året rettet mot barn – og ungdom, relatert til marin sektor og lokalsamfunn. Utover dette brukes vår kompetanse av bedrifter og kommuner etter behov. Vi holder til i Inndyr, i Gildeskål Marine Center (GMC) sine lokaler, som Kigok har driftsansvar for.

Om du trenger kompetanseheving, som blant annet HMS-kurs, sikkerhetskurs for sjøfolk, eller arbeidsvarslingskurs med mere, hjelper Kigok deg og din bedrift med å øke ønsket kompetanse lokalt der du trenger den. Kigok består av et kunnskapssenter og et opplæringskontor, og er en ressurs for næringslivet i midtre Nordland

Kunnskapssenteret i Gildeskål: Org Nr: 976624025

Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland: Org Nr: 971394706