Teorikurs for fagbrev


For voksne lærlinger og operatører med lang praksis tilbyr Kigok teorikurs for tverrfaglig eksamen.

Eksamensforberedende kurs er på 120 til 150 timer. Kursene er samlingsbasert og blir i hovedsak gjennomført på ettermiddag og helg, og i deltakernes lokalmiljø så langt som mulig.

Kigok har arrangert kurs for akvakultur, sjømatproduksjon og industriell matproduksjon for marin sektor, samt enkelte kurs i andre fag som det er behov for hos våre medlemsbedrifter og lokalsamfunn.

Kandidatene tar skriftlig tverrfaglig eksamen på sin nærmeste videregående skole.

Kontakt kig@kig.no for spørsmål rundt teorikurs for fagbrev.