Nettskolen i Nordland


Nettskolen i Nordland tilbyr nettstøttet opplæring i flere fag. NiN er et tilbud til personer som har behov for opplæring, og som er avhengig av å bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet.

Nettskolen i Nordland tilbyr de fleste fellesfag og mange programfag i den videregående skolen, som helse-og oppvekstfag, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansefag, helsesekretær, helseservice, service og sikkerhet og salg service og sikkerhet. Se tilbudene her.