Forretningsutvikling


Kigok bistår nyetablerte virksomheter og virksomheter under omstilling med ulike typer forretningsutvikling.

Kompetanseanalyse, forretningsplaner med krav til faglig innsikt i havbruksnæringa og organisasjonsutvikling basert på kompetansebehov er et område der Kigok kan stå til tjeneste. Kigok har hatt ansvar for en rekke lokale og regionale utviklingsprosjekt, blant annet etablering av Newtonrom, oppstart av introduksjonsprogram for flyktninger og etablering av lokalt næringsforum.

Gildeskål kirkested – fyrtårn i Gildeskål er et forprosjekt for utvikling av det unike kirkestedet i Gildeskål, og retter seg mot formidling av kirkehistorie, trosliv, lokalhistorie og kulturlandskap tilbake til de første bosettingene. Kirkestedet har vært i kontinuerlig bruk i alle år, nå sist dokumentert med utgraving av stolpehull datert tilbake til 255-415 AD. Forprosjektet har kartlagt utviklingsmuligheter og foreslått tiltak for å øke besøket på kirkestedet og legge grunnlag for vekst i reiselivet i kommunen. Hovedprosjektet er igang, og prosjektleder er tilsatt. 

De ansatte i Kigok har og har hatt ulike styreverv i virksomheter og organisasjoner på bakgrunn av vår kompetanse innenfor marin sektor, organisasjonsutvikling og samfunnsutvikling generelt.