Bli praksiskandidat


Har du lang praksis kan du ta fagbrev uten å være lærling. Praksiskandidaten avlegger tverrfaglig eksamen innenfor sitt fagområdet.

Praksiskandidaten må ha fem års praksis i sitt fag. Det kan opptjenes både før og etter at tverrfaglig eksamen er avlagt. Praksiskandidaten skal til slutt opp til fagprøve.

Mange voksne velger å være praksiskandidat, for å få fagbrev innenfor sitt yrke. Vi vil gi deg veiledning, slik at du får avlagt eksamen og fagprøve. Hvis det er tilstrekkelig mange innenfor et fag som ønsker fagbrev, vil vi arrangere teorikurs i faget.

Ønsker du råd og veiledning i denne forbindelse, ta kontakt med opplæringskontoret, så hjelper vi deg.