Opplæringskontoret


Opplæringskontoret hjelper ungdom med å få læreplass og bedrifter med å skaffe lærlinger.


Bli lærling!

Kigok samarbeider med næringslivet i Salten om fagopplæring til medlemmer i opplæringskontoret. De fleste bedriftene og lærlingene er i marine fag, med akvakultur som det største lærefaget. Kigok har også medlemsbedrifter som gir fagopplæring innenfor fiske og fangst, sjømatproduksjon, motormannfaget og matrosfaget.

Andre medlemsbedrifter utdanner blant annet helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, IKT servicemedarbeidere, industrimekanikere, faglaboranter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, elektrikere og salgsmedarbeidere. 

Vårt mål er å tilby opplæring i alle lærefag som er relevant for medlemsbedriftene.

Våre lærlinger og medlemsbedrifter får jevnlig og systematisk oppfølging og veiledning gjennom besøk på arbeidsplassen og via den elektroniske plattformen OLK-web.

Alle lærlinger har egen plan for opplæringen. For å sikre god kvalitet på våre tjenester har vi et kvalitetssystem som er godkjent av Bureau Veritas. Dette gir oss rett til å utdanne maritime lærlinger i henhold til krav i STCW- konvensjonen.