Vår Historie


KIGOK – KUNNSKAPSSENTER OG OPPLÆRINGSKONTOR

Kigok representerer samarbeidet mellom virksomhetene OKFM og KiG – et samarbeid som skal gjøre det enklere for våre medlemsbedrifter, kunder og brukere.

Opplæringskontoret for midtre Nordland (OKFM) ble etablert som forening i 1992 for å sikre bedrifter innenfor fiskeri- og havbruk i midtre Nordland tilgang på arbeidskraft med god kompetanse. De marine fagene hadde nettopp fått ei lærlingeordning, og stifterne ønsket å sikre seg ungdom med fagutdanning. Fire år seinere gikk opplæringskontoret sammen med Meløy vidergående skole, Gildeskål Forskningsstasjon og Gildeskål kommune og stiftet Kunnskapssenteret i Gildeskål (KiG) for å styrke kompetansearbeidet ytterligere, og tilby stifterne kurs og opplæring, utviklingstjenester og service etter behov. Siden 1996 har KiG drevet OKFM.

I 2014 avtalte styrene ny profilering av OKFM og KiG med felles logo og navnet Kigok.

I 2017 gikk Kigok sammen med Polarplast as, Gifas, Gigante havbruk as og Sjøfossen næringsutvikling as og overtok de gamle bygningene til Sjøfossen Energi as på Øya på Inndyr. Det nye selskapet heter Gildeskål Marine Center – GMC – og representerer et nytt steg i utvikling av det marine miljøet i Gildeskål. Kigok har driftsansvar for GMC.