Om oss


Kigok representerer samarbeidet mellom stiftelsene OKFM og KiG – et samarbeid som skal gjøre det enklere for våre medlemsbedrifter, kunder og brukere.


Kigok består av to stiftelser – «Kunnskapssenteret i Gildeskål» og «Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland». Sammen utgjør disse to stiftelsene en svært god ressurs for næringslivet i midtre Nordland.

Opplæringskontoret har røtter tilbake til 1994. Siden da har de jobbet målrettet for å gjøre lærlingetiden til lærlingene i midtre Nordland best mulig, og hjulpet sine medlemsbedrifter å finne nye, lærevillige kollegaer. Våre lærlinger og medlemsbedrifter får jevnlig og systematisk oppfølging og veiledning gjennom besøk på arbeidsplassen og via den elektroniske plattformen OLK-web. Alle lærlinger har egen plan for opplæring. For å sikre god kvalitet på våre tjenester har vi et kvalitetssystem som er godkjent av Bureau Veritas. Dette gir oss rett til å utdanne maritime lærlinger i henhold til krav i STCW-konvensjonen. Opplæringskontoret er ikke kun for fiskeri- og havbruksnæringen. Vi hjelper også elever innenfor kontor- og administrasjonsfaget, helsefag og mange andre fagområder med å finne lærlingplasser.

Kunnskapssenteret kom til to år etter opplæringskontoret, i 1996. Siden da har de jobbet målrettet mot å rekruttere barn og unge til fiskeri- og havbruksnæringen. Kunnskapssenteret har hatt og har en viktig oppgave med å øke kompetansen til det lokale næringslivet. Enten om det er nye daglig ledere som trenger HMS-kurs, mellomledere i kommunen som trenger mellomlederkurs, sjøfolk som trenger sikkerhetsopplæring, oppdrettere som trenger fiskevelferdskurs, eller anleggsarbeidere som trenger arbeidsvarslingskurs, så hjelper kunnskapssenteret med å dekke disse behovene.