Utviklingsprosjekt


Gjennom årene har Kigok gjennomført en rekke utviklingsprosjekt. Mange har gitt grunnlag for permanent drift.

TIDLIG UTE

I 2002 begynte vi arbeidet med en opplæringspakke for fagarbeidere, med alle kurs som den gang var obligatoriske for oppdrettere. Først de aller siste årene har Kigok lyktes med å «pakke» dette tilbudet tett nok til at vi nå kan tilby bedriftene å holde oversikt over status for sertifisering for hver enkelt ansatt.

Det samme året hadde vi seminar om «Nye muligheter» – om kråkeboller, tang og tare og småkraft (!). Kigok har hatt prosjekt om entreprenørskap i fagopplæringa, hospitering mellom bedrifter og Fou-institusjoner, IKT i fagopplæring og prosjektledelse for Landsdelsutvalget i utredning av FoU-behov for næringsutvikling i Nord-Norge.

NYETABLERINGER

Når det gjelder etablering av nye aktiviteter har Kigok vært med å etablere Gildeskål næringsforum og hatt prosessledelse for tettstedsprogrammet på Inndyr. Kigok hadde prosjektledelse for innflytting og driftsomlegging på nytt sykehjem, etablering av Newtonrom, utvikling av moduler for kyst og hav, prosjektledelse for First Lego League og etablering av det kommunale Introduksjonsprogrammet. Kigok hadde også prosjektledelse for rekrutteringsprogrammet i Nordland (marin sektor),Studiesenter Salten og Saltenstrategier for Salten regionråd. Kigok har vært med å etablere Algenettverk Nord as og Gildeskål Marine Center, en node for havbruksmiljøet på Inndyr.

ORGANISASJONSUTVIKLING OG STEDSUTVIKLING

Kigok har jobbet med kompetanseanalyse for offentlige og private virksomheter, samarbeid om IKT-tjeneste lokalt og reiselivsseminar. Kigok har også hatt prosjekt- og prosessledelse for Bolystprosjekt med tema fotobank, lokalavis og «bli med»-prosjekt for å inkludere flyktninger og andre tilflyttere. Lokalavisa Å eg veit.. ble også drevet av Kigok et par år. Det ble også gjort en undersøkelse av hvorfor unge kvinner trives i Gildeskål, og ei utredning for Kompetansehus i Meløy.

Pitesamisk kultur, språk og kulturminner har vi arbeidet med, samt folkevalgtopplæring og kvinneseminar. 

REKRUTTERING TIL MARINE NÆRINGER

Rekrutteringsarbeid overfor barn og unge har vært en spydspiss for Kigok, med jenteleirer som nå er marincamper, fiskerimesser, tipshefte for fisk i skolen, ambassadørseminar, partnerskapsavtaler, skolebesøk, rådgiversamlinger, rekrutterings-cd, Fra hav til gaffel og Sprellsk mat på alle fat, rekruttering til Høgskolen i Bodø og student i bedrift, blant annet. Kigok har også utredet behovet for skoleplasser i akvakultur i Nordland og hatt prosjektledelsen for rekruttering i Nordland i fire år.

NETTVERK, LEDELSE OG NYE ARTER OG PRODUKTER

Av større utviklingsprosjekt bør nevnes Praksishandbok for lærlinger i akvakultur, Leonardoprosjektet Training trainers for telelearning, prosjektdeltakelse Kvalitetssystem i landbruket, Skjell i oppdrett, Fiskehelse nord og administrasjon av etablererprogrammet Start opp Salten.

Viktige nettverksprosjekt har vært Kveitenettverket, Kompetanseutvikling og nettverk for kvinnelige ledere i fiskeindustrien, Skjell på internett, Ledertalenter i Nordland med Nordland idrettskrets og tre årlige Konferanser for nye marine arter for Nord-Norge.

Kigok har dessuten utarbeidet Produksjonsmanual for kveiteoppdrett i samarbeid med Havforskningsinstituttet, gjort ressursundersøkelse for sjøpølse og kråkeboller og vurdert Beiarfjorden for oppdrett. Samordna utnytting av kystsonen i Salten og kystsoneseminar har vi hatt prosjekt om, samt kvalitet og sporbarhet i verdikjeden for kvitfisk og Havn og mottak på Venset i Fauske. Kigok har oppsummert produksjonprotokoller for torskeoppdrett og utredet muligheten for etablering av produksjonsenhet for fôrutvikling på nye råvarer.

Kigok utfører dessuten forprosjekt og oppdrag knyttet til bedriftsutvikling for nye og etablerte bedrifter i marin sektor.