6-dagers RAS-kurs

Dette kurset gir en grundig innføring i resirkuleringsteknologi og gir en bredere forståelse av
teknologiens samspill i biologi. Gjennom seks kursdager vil vi gi deltagerne en bred forståelse av
interaksjon i RAS anlegget, med fokus på design, komponentfunksjon, vannkvalitet,
produksjonsparametere, fiskevelferd, foring, risikostyring og tiltak. Dette kurset er for både teknisk
og biologisk personell.
Kurset går over 3 samlinger, med 2 dager undervisning per samling.
Kursdokumentasjon har ingen utløpstid. Kurs/kompetansebevis

-->