Aqua Nor

Kigok har i tradisjon tro også i 2021 vært på oppdrettsmessen Aqua Nor. 20 lærlinger innenfor akvakulturfaget var med til Trondheim i til sammen tre dager. På messeområdet ble ungdommene presentert det siste innenfor ny teknologi innen avl, for og foringsregimer, biomassemåling, konstruksjon og drift av flytende merder, nøter, sikkerhetsutstyr, brønnbåter, behandling av fisk, veterinærmedisin, vaksiner etc. Tilbakemeldingene fra lærlingene etter besøket er veldig positive og Kigok vil i 2022 reise på Nor-Fishing og ta med lærlinger knyttet til fiskerinæringen.

-->