Bro- og traverskrankurs G4

Hvem trenger det?

Alle som skal operere en bro- og traverskran i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle krantypen. Man må ha gjennomgått enten dokumentert eller sertifisert sikkerhetsopplæring. Dersom arbeidsgiver vurderer at bruk ikke vil medføre fare for skade på liv og helse, så kan kurset gjennomføres som dokumentert opplæring.

Hva er G4 bro- og traverskran ?

Med bro- og traverskran mener vi en løfteinnretning som kan gå i tre plan – ett vertikalt og to horisontale – og som regel er montert på skinner i tak.

Hvem krever gjennomført opplæring?

“Forskrift om utførelse av arbeid” gjelder all bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgivere, de som driver enmannsvirksomhet, de som driver familiebruk i landbruket og de som driver opplæring og kontroll i henhold til forskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for arbeidet som skal utføres. Hele forskriften kan leses på lovdata.

Hvem kan ta traverskrankurset?

For å kunne operere en bro- og traverskran på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes da ved fylte 18 år.

Krav om forkunnskaper?

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen. Det stilles heller ingen krav til sertifikat for personbil.

Hva gjennomgås?

Følgende gjennomgås på G4 bro- og traverskrankurs:

  • Grunnleggende HMS modul 1.1.
  • Løfteredskap G11.
  • Løftetabeller.
  • Praktisk bruk av løfteredskap.
  • Lover og forskrifter.
  • Bruksområder og betjeningsmåter for traverskraner.
  • Uhell og ulykker.
  • Oppbygging av traverskran.
  • Elektrisk anlegg på bro og traverskran.
  • Kontroll, vedlikehold og sikkerhetsregler ved bruk.

Hvor lenge varer sertifikatet?

Sertifikatet varer per definisjon evig. Dog er det slik at man selv må vurdere om man er skikket til å føre bro og traverskranen. Eksempelvis, dersom det er lenge tid siden man sist har ført bro og traverskran, bør man vurdere å gjennomføre opplæringen på nytt.

Holder dere kurs pr. forespørsel?

Det er ikke alltid at de oppsatte kursdatoene passer for alle. Vi er veldig fleksible og stiller gjerne opp dersom noen trenger et kurs eller oppkjøring på kort varsel. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

Holder dere bedriftsinterne kurs?

Vi holder også bedriftsinterne kurs. Ta kontakt for tilbud og informasjon.


-->