Fiskerimesse

Sammendrag

Den årlige fiskerimessen blir arrangert i Meløy. I 2019 deltok 91 elever fra tiende klasse fra Meløy og Rødøy kommune. Ideen med messa er å skape en arena der ungdom og lokalt næringsliv møtes. Gjennom å skape slike møteplasser mener vi at rekruttering til fiskerinæringen øker, samt at tilhørighet og stolthet over lokalt næringsliv blir bedre hos ungdom

Bakgrunn

Kigok har i samarbeid med lokalt næringsliv arrangert fiskerimessa siden 2006. Ideen med messa har vært å skape en arena der ungdom møter lokalt næringsliv, for på den måten å øke kunnskapen og tilhørigheten til næringen i eget distrikt. Det er også et mål at elevene som deltar på messa velger utdanning på videregående nivå, som kvalifiserer for læreplass hos lokalt næringsliv.

-->