Fiskevelferd

Kursbeskrivelse

I henhold til krav fra Mattilsynet og Akvakulturdriftsforskriften skal alle driftsledere og røktere ha
fiskevelferdsmessig kompetanse. Kursopplegget er godkjent av Mattilsynet, og ivaretar dermed dette kompetansekravet. Kurset øker kunnskapen og bevisstgjøre om fiskens behov og krav for å prestere som ønsket. Dette er et viktig ledd i å heve den enkeltes mulighet til å skape et bedre produkt. Vi kan tilby en dags kurs for alle som har gjennomført Fiskevelferdskurs tidligere og to dager for de som tar kurset for første gang.

Gyldighet

Kurset må fornyes hvert 5. år.

-->