Førstehjelpskurs

Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. I dette kurset lærer du både livreddende førstehjelp i livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige. Vi har selv utviklet et førstehjelpskurs som blir tilpasset til å dekke skader i risiko på deres arbeidsplass.

Vår første kursholder er intensivsykepleier på Nordlandssykehuset, har master i klinisk sykepleie og er AHLR instruktør. I tillegg har han flere års erfaring med undervisning som lektor på videreutdanning i intensivsykepleie.

Vår andre instruktør har også master i klinisk sykepleie, og en doktorgrad innen sykepleie. Er nå førsteamanuensis ved Nord Universitet og underviser sykepleiere- og spesialsykepleier studenter. Hun har også lederansvar for Øvelse Nord. I tillegg er hun HHLR-instruktør og underviser førstehjelp for både sykepleiere og private aktører.

Kurset går over en dag.
Det anbefales å gjenta kurset hvert år.

-->