Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk – GSO

Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1,
1-2, 1-3 og 1-4 og omfatter personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og brannslokking,
grunnleggende førstehjelp og personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Kurset er
godkjent etter IMO-regelverket og gjelder hele verden.
Kurset går over fem dager.
Kursdokumentasjon er gyldig i fem år. Kurs/Kompetansebevis

-->