HMS-kurs for verneombud

For å møte arbeidsmiljølovens krav skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) har gjennomgått og kan dokumentere HMS-opplæring. Kurset gir en grundig innføring i de viktigste temaer innen HMS-arbeid, hvilke roller de enkelte aktører i virksomheten har innen HMS- arbeidet, og gir deltakerne kunnskap til å kunne være en aktiv bidragsyter i virksomhetens HMS- arbeid.

Kurset går over fire dager.
Det anbefales å gjenta kurset hvert femte år.

-->