HMS-Lederkurs

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder i alle virksomheter skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres, og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig. HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS- arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Kurset går over en dag.
Det anbefales å gjenta kurset hvert femte år.

-->