Hurtiggående man over bord båt

MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2.

FREKVENS:
Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-2, minimum kompetansekrav for fører av hurtiggående mann-over-bord båt.

INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til opplæring av hurtiggående mann over bord båt personell i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

Forståelse av hurtiggående mann over bord båter sin konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning.
Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det er montert, under utsetting og berging.
Ta kommandoen over en hurtiggående mann over bord båt under og etter utsetting.
Betjene motor på en hurtiggående mann over bord båt.

-->