Hygienekurs

Hygieneregelverket stiller krav om at alle som jobber i sjømatindustrien skal ha nødvendig forståelse
for og kunnskap om næringsmiddelhygiene som kreves i produksjonen. Bedriftslederen er ansvarlig
for at alle ansatte får nødvendig opplæring. Hygiene og bruk av kjemikalier i oppdrettsnærings kurs er
en grunnleggende innføring i hygieneproblematikk og de konsekvenser det har for rengjørings- og
desinfeksjonsrutiner for arbeidsflåter, oppdrettsanlegg og servicebåter samt vurderinger av vaske og
desinfeksjonsmidler og tilhørende HMS-aspekter

Kurset går over en dag.
Det anbefales å gjenta kurset hvert femte år. Kurs/Kompetansebevis

Kurset består blant annet av:
• Velkommen og introduksjon
• Smittespredning og soner
• Kjemikalier og kjemikaliehåndtering
• Vask og desinfeksjon
• Renhold på lokaliteten
• Gruppeoppgave


-->