Hygienekurs

Hygieneregelverket stiller krav om at alle som jobber i sjømatindustrien skal ha nødvendig forståelse
for og kunnskap om næringsmiddelhygiene som kreves i produksjonen. Bedriftslederen er ansvarlig
for at alle ansatte får nødvendig opplæring.
Kurset går over en dag.
Det anbefales å gjenta kurset hvert femte år. Kurs/Kompetansebevis

-->