Legemiddel og kjemikaliekurs

Etter «Lov om dyrehelsepersonell», §15 bruk av medhjelper, heter det at: «Dyrehelsepersonell kan i
sin virksomhet la seg bistå av annet personell forutsatt at det gis tilstrekkelig instruksjon og det føres
tilsyn. Den som overlater utførelse av oppgaver til andre, skal påse at vedkommende har de
kvalifikasjonene som kreves for forsvarlig utførelse av oppgavene». Kurset tar sikte på å gi deltagere
kompetanse til å anvende legemidler etter krav i denne paragrafen.
Kurset går over en dag.
Det anbefales å gjenta kurset hvert femte år. Kurs/kompetansebevis

-->