Marinecamp For Ungdom

Sammendrag

Marincampen ble gjennomført i uke 36 og 37 2021 med en uke for jenter og en uke for gutter. Ungdom fra Nordland lærte om sjømatnæringen ved å blant annet besøke og delta i arbeidshverdagen til lokale bedrifter og visningsanlegg. Deltakerne besøkte Gifas sine oppdrettsanlegg, og fisket med undervisningsbåten Oscar Sund.
De gjorde undersøkelser i Newtonrommet, gjennomførte sikkerhetsøvelse og lagde sjømat. De hadde fritidsaktiviteter som leirdueskyting, grottevandring og kajakkpadling på ettermiddagene.

Bakgrunn

Sjømatnæringen trenger økt rekruttering og positivt omdømme. Utviklingen av Marincampen har resultert i et tiltak som fungerer godt, og vi arrangerer derfor denne campen for 24. år på rad. Siden vi startet konseptet, har over 300 jenter og 100 gutter deltatt på campene i Gildeskål. Marincampen er fem dager med aktiviteter knyttet til sjømatnæringen for jenter og gutter som går i niende klasse i Nordland fylke. Det har vært gjennomført slike arrangementer på flere andre steder i Norge etter inspirasjon fra Gildeskål.

I en tid da landet står foran store omstillinger er det stadig flere som peker på mulighetene i havet. Også sjømatnæringen har store ambisjoner. Sjømat Norge mener det vil være mulig å doble verdiskapingen fra sjømat fram mot 2030. Sjømat Norges 550 medlemsbedrifter startet i 2017 arbeidet med «Sjømat 2030», nettopp for å se hvordan næringen kan bli en del av løsningen på landets felles utfordringer og samtidig bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Sjømat Norges visjon er klar:

Den norske sjømatnæringen skal være en globalt ledende produsent av sunn mat. Vi skal levere sjømat, marine ingredienser, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse. Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjoner skal norsk sjømatnæring være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekrafts mål. https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/sdg_oversikt/id2505654/

I Marincampen ønsker vi å vise ungdom at sjømatnæringen er en moderne og attraktiv næring med mange ulike karrieremuligheter. Campen er en arena der ungdom blir kjent med sjømatnæringen ved å delta i arbeid og gjøre oppgaver knyttet til næringen. Deltagerne vil få forståelse for hvilken kompetanse som kreves og hvilke krav som stilles innenfor særlig fiskeri- og oppdrettsnæringen.

-->