Passasjer- og krisehåndtering

Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens
regel V/2, STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2. Kurset omfatter passasjerhåndtering,
sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder, krisehåndtering og menneskelig adferd og
passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger. Kurset tilsvarer tidligere Crowd and crisis (C&C).
Kurset går over to dager.
Kursdokumentasjon har ingen utløpstid. Kurs/Kompetansebevis.

-->