RAS-kurs (E-læring og webinar)

I dette kurset får du en grundig introduksjon til biologien og teknologien i et RAS-anlegg. Kurset passer
både for biologisk og teknisk personell.
Kurset er lagt opp på følgende måte:

  • Oppstartswebinar med instruktør. Introduksjon og gjennomgang av oppsettet i kurset. Tidsramme: 1 time.
  • Kursbolk 1: Deltagerne jobber seg gjennom de 7 første kursene på egen hånd: Introduksjon; Karbondioksid; Fiskekaret; Hva er pH?; Oksygen; Partikler/slam; Teknisk anleggsdrift. Tidsramme: 2 uker.
  • Midtveiswebinar med instruktør. Her tar vi en oppsummering av den første kursbolken – deltagerne bør samle opp spørsmål til denne oppsummeringen. Det blir også tid til en Kahoot og en introduksjon til den neste
    kursbolken. Tidsramme: 2 timer.
  • Kursbolk 2: Deltagerne jobber seg gjennom de 5 siste kursene på egen hånd: Smoltifisering;
    Produksjonsplanlegging; Hva er stress?; Biofilter; Biosikkerhet. Tidsramme: 2 uker.
  • Avslutningswebinar med instruktør. Her tar vi en oppsummering av kursbolk nummer 2, samt spørsmål og svar. Vi vil også presenter oppgavene som deltagerne skal jobbe med. Tidsramme: 2 timer
  • Case-løsning: Deltagerne jobber med oppgavene de fikk utdelt på avslutningswebinaret. Disse leveres inn, og deltagerne får tilbakemelding fra våre instruktører. Tidsramme: 5 dager.

Kursdokumentasjon har ingen utløpstid.

-->