RAS-kurs Intro

Kurset gir en innføring i basisprinsipper for resirkuleringsteknologi, med fokus på oppbygging av
anlegg, funksjonalitet og risiko. I kurset gjennomgås de viktigste prinsippene i RAS anlegg og gir
kursdeltagerne en god forståelse for hvordan RAS anlegg fungerer. Egen kursagenda oppgis ved
henvendelse. Kurset kan også gis som webinar.
Kurset går over en dag.
Kursdokumentasjon har ingen utløpstid. Kurs/Kompetansebevis

-->