Redningsfarkost og mann over bord båter

MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1.
 
FREKVENS:
Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1. Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter.

INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til opplæring av redningsfarkost mann over bord båt personell i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.
Ta kommando over en redningsfarkost eller mann over bord båt under og etter utsetting (teori og praksis).
Betjene motor på en redningsfarkost (teori og praktisk demonstrasjon).
Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet (teori og praksis).
Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler (teori og praktisk demo).
Gi førstehjelp til overlevende (teori og praksis).

-->