Restricted Operator`s certificate – ROC

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at de som betjene GMDSS-radioutstyr
må ha et sertifikat. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er et
internasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet.
Kurset går over fem dager.
Kursdokumentasjon er gyldig i fem år. Kurs/Kompetansebevis.

-->