Short range certificate – SRC/VHF

Et VHF/SRC-sertifikat er et sertifikat som viser at du har tilegnet deg kunnskaper slik at du kan
betjene maritim VHF-radio og andre nød- og sikringsmidler til sjøs.
Det er et internasjonalt krav at maritimt radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et
sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten.
Sertifikatet utstedes til personer som ved bestått prøve har vist å tilfredsstille de krav som er fastsatt
for de ulike sertifikattypene. I Norge blir slike sertifikater utstedt av Telenor Kystradio.
Kurset går over en dag.
Kursdokumentasjon er gyldig i fem år. Kurs/Kompetansebevis.

-->