Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip – SMS

Kurset tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3
og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten
kystfart eller mindre. Kurset omfatter personlig sikkerhet og omsorg for menneskelig og miljø,
forebyggende brannvern og brannslokning, personlige redningsteknikker og grunnleggende
førstehjelp.
Kurset går over fire dager.
Kursdokumentasjon er gyldig i fem år. Kurs/Kompetansebevis

-->