Stroppe- og anhukerkurs

Hvem trenger det?

Alle som skal utføre arbeid med å stroppe eller anhuke på en anleggsplass/arbeidsplass, må i henhold til “Forskrift om utførelse av arbeid”, ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring.

Hva er å stroppe/anhuke?

Stropping/anhuking på en bygge- og/eller anleggsplass, betyr å sikre last som skal heises opp av kraner, slik at lasten ikke faller ned. I praksis er dette å benytte én eller flere stropper rundt lasten, slik at den kan heises og flyttes på sikkert vis.

Hvem kan ta kurset?

For å kunne stroppe eller anhuke på egen hånd, må man være fylt 18 år. Selve opplæringen kan gjennomføres ved fylte 17 år. Det stilles ingen krav om forkunnskap for å ta kurset.

Hva gjennomgås på kurset?

Følgende temaer gjennomgås:

  • Ansvar og konsekvenser
  • Tabeller og løfting
  • Bruk av løfteredskap
  • Signaler og tegn
  • Sikkerhet og lovgivning

Hvor lenge varer kompetansebeviset?

Kompetansebeviset varer per definisjon evig. Dog må man selv vurdere om man er skikket til å utføre stropping/anhuking. Dersom det er lang tid siden man sist brukte slikt utstyr, bør man vurdere ny opplæring.

Holder dere kurs på forespørsel?

Det er ikke alltid at de oppsatte kursdatoene passer for alle. Vi er fleksible og stiller gjerne opp om noen trenger kurset på kort varsel. Ta kontakt, så finner vi en løsning.

Holder dere bedriftsinterne kurs?

Vi holder også bedriftsinterne kurs. Kontakt oss for tilbud og informasjon.


-->