Sykdom og sykdomsidentifisering

Man er pliktig å varsle Mattilsynet om sykdom hos akvatiske dyr. På kurset får du kunnskap om
hvordan du enkelt kan oppdage og identifisere sykdom hos oppdrettsfisk. Kurset dekker kravene som
er nedfelt i loven om dyrehelsepersonell, og i akvakulturdriftsforskriften for personell som skal
håndtere levende fisk.
Kurset går over en dag.
Det anbefales å gjenta kurset hvert femte år. Kurs/kompetansebevis

-->